22 april 2016

Tarieven en betalingen

Tarieven 2018

Een tandarts kan naast de behandeling, die bestaat uit een of meerdere verrichtingen ook de materiaal- en techniekkosten die (sommige) behandelingen met zich meebrengen in rekening brengen.
In overleg met u bepaalt hij welke behandeling en welke daarbij behorende verrichtingen worden uitgevoerd.

De overheid (in dit geval de NZa) heeft voor deze verrichtingen het maximale tarief vastgesteld; meer mag een tandarts niet in rekening brengen. Voor de eventuele materialen en technieken berekent hij de inkoopprijs door. Dat is verplicht. U heeft het recht de inkoopfactuur hiervan in te zien.
Op uw rekening vindt u alle verrichtingen van uw behandeling terug aan de hand van codes. Als er materiaal- en techniekkosten zijn berekend, staan deze apart vermeld.
Op deze website vind u alles over de behandelingen en de tarieven, zoals die zijn vastgesteld voor 2018:
www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/tarieven-2018/

Vragen over uw rekening?

logo_famedTandartspraktijk Dick van den Bol heeft zijn facturering aan Famed uitbesteed.
Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Famed.

Dus heeft u een vraag over een nota of betaling?
Kijk dan op de website van Famed of uw vraag wordt beantwoord onder ‘Vraag & Antwoord’. U kunt uiteraard ook contact opnemen met het Contact Center van Famed via e-mail contactcenter@famed.nl of via telefoonnummer 0900-0885 (ma-vr 08:00-18:00 uur / €0,90 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten).

Klachten

Bij klachten gaarne contact opnemen met de praktijk.
De praktijk is aangesloten bij de KNMT ( klachtenregeling). Hier leest u er alles over.